Maison Française

Maison Française Türkiye

Istanbul Design Week 2010

Amaç
Maison Française’in IDW’de temsilini sağlayacak standın tasarımı.

Tasarım;
-Bir derginin 2 boyutlu basılı malzemeden çıkıp insanlarla buluştuğu fiziksel bir hacim haline gelmesi teması üzerine kuruldu.
-Ön tasarım, derginin kapağı ve en az iki iç hacim ile sağlanan dergi bölümlerini içeriyordu.
-Amaç ziyaretçileri de sürece katıp, stand girişinde çekilen ziyaretçi fotoğraflarının, dergi internet sayfasından yayınlanması idi.
-Ayrıca burada çekilecek bir fotoğraf, bir ay sonra çıkacak derginin IDW ekinin kapağı veya dergi içerisinde bölümün başlangıcı olarak kullanılabilecekti.
-Derginin içeriği yine dergi editörleri tarafından hazırlanarak standa 3 boyutlu bir IDW özel sayısı formatı getirilmesi ön görüldü.

  • Müşteri: Maison Francaise
  • Yıl: 2010